nazad.gif (1318 bytes) pns-01b.gif (1005 bytes)    INFO   hladaj2.gif (1174 bytes)   zdarmsms.gif (1540 bytes)  
KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes) KARDOS-B.GIF (4946 bytes)

laco2.jpg (4532 bytes)
Poradenske a konzultacne centrum pre klasifikaciu produkcie, Ladislav Kardos

Adresa:
Kopcianska 65,
851 01 Bratislava

Telefon/Fax:
+421 2 6383 3947

Mobil:
0903 244 028

E-mail: .....

nz80x30.gif (1566 bytes)

Poradenske a konzultacne centrum pre klasifikaciu produkcie, Ladislav Kardos

Pon˙kam: Poradenske sluzby - organizacno ekonomicke poradenstvo

Zatriedujeme do Klasifikacie produkcie, Harmonizovaneho systemu kombinovanej nomenklatury Colneho sadzobnika, Jednotnej klasifikacie stavebnych objektov a stavebnych prac vyrobnej povahy (JKSO) i do ostatnych klasifikacii platnych pred 1.1.1996. Z kodov tychto klasifikacii urcujeme prislusne sadzby dane z pridanej hodnoty, urcujeme odpisove skupiny hmotneho investicneho majetku (HIM) Danove poradenstvo, zastupovanie klientov v danovom konani u spravcu dane pri uplatnovani riadnych i mimoriadnych opravnych prostriedkov - podavanie odvolani, ustne danove konania, ... (danovy urad, Ustredne danove riaditelstvo, Ministerstvo financii SR, Colne riaditelstvo SR) na zaklade plnomocenstva. Zastupujeme klientov v danovych sporoch na sude.

Nase pracovisko posobilo z poverenia Statistickeho uradu SR. Neskor sa tieto pracoviska zakonom zrusili. Pocas viac rocneho obdobia sme uspokojili bez odovodnenej reklamacie okolo 10 000 zakaznikov.

Kliknite sem  SMS ZDARMA  a poslite mi SMS (zdarma) priamo na moj mobil. Cislo: +421 903 244 028

pns-01b.gif (1005 bytes) INFO ALE.GIF (2239 bytes)

medz-bk.gif (825 bytes)
smszdar2.gif (1635 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
2POST1A.GIF (11511 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
POCASIEX.GIF (1045 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
CHAT1A.GIF (14337 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
PRACAX.GIF (3929 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
HUMORX.GIF (4034 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
CEST-01A.GIF (10001 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
TVRADIO4.GIF (3691 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
INZERAT.GIF (4078 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
MP3 Hudba
medz-bk.gif (825 bytes)
automoto.gif (1464 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
banka.gif (1083 bytes)
medz-bk.gif (825 bytes)
Medzinarodny Jazyk
medz-bk.gif (825 bytes)
Kurz Bleskovej Anglictiny
medz-bk.gif (825 bytes)
Urob imesto Tvoju Domovsku stranku!
medz-bk.gif (825 bytes)
66INZERU.GIF (17365 bytes)

MAXI-1A.GIF (8943 bytes) APOTH1A.GIF (10016 bytes) ACC-1A.GIF (17738 bytes) ZNAM-1A.GIF (19861 bytes) CASI-1A.GIF (14484 bytes) hrad80.gif (6443 bytes)

 

 

 

 


nazad.gif (1318 bytes)

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2000 M.Hucko; All rights reserved.

 

020129