ZOZNAM UNIVERZÍT: kde študovat, ako rýchlo a za kolko?

Tajomstvo Bleskovej Anglictinyv Bratislave ponúkame:

KURZY ANGLIČTINY za 50 eur:
0903-315-800

ČO EŠTE PONÚKAME:
- Kurzy angličtiny pre turistov, začiatočnikov aj pokročilých
- Viac ako 16 rokov služieb pre študentov
- Žiadne servisné poplatky
- Profesionálne a kvalitné služby

3airplane02b.gif (23094 bytes) 

 

 

 

Vzdelávací systém
Vzdelávací systém v Austrálii je veľmi kvalitný a medzinárodne uznávaný. V Austrálii je mnoho jazykových škôl, univerzít a vzdelávacích inštitúcii, ktoré s veľmi vysokou medzinárodnou reputáciou. Ponúkajú študentom takmer neobmedzené možnosti štúdia, flexibilitu, výborné technologické vybavenie, a vysoko-kvalifikovanú výučbu. Väčšina univerzít sa nachádza v univerzitných mestečkách (campus), v ktorých sa nachádzajú zariadenia pre mimoškolské aktivity ako internáty, knižnice, športové zariadenia atď.

ELICOS - (English language Intensive Courses for Overseas students) sú jazykové školy, ktoré sú oprávnené poskytovať jazykové kurzy pre zahraničných študentov. Štúdium angličtiny v austrálskych jazykových školách je veľmi kvalitné, jazykové školy sú monitorované národným lingvistickým centrom NEAS, ktoré udržiava jazykové školy na najvyššej úrovni, monitoruje veľkosť tried, a študijné materiály pre medzinárodných študentov. Jazykové školy poskytujú prípravu na Cambridge Certificate FCE, CAE, CPE, Certificate IELTS, alebo Certificate TOEFL.

VET (Vocational education and training) je veľmi rozšírený spôsob odborného vzdelania v Austrálii. TAFE (technical and further education) je vzdelávací inštitút financovaný austrálskou vládou. Ponúka prípravu na univerzity, a odborné kurzy ukončené diplomom, ktoré priamo pripravujú študentov na prax.

HIGHER EDUCATION - austrálske univerzity a inštitúcie vyššieho vzdelávania poskytujú vysokoškolské, postgraduálne a doktorandské štúdium.

VÝMENNÉ POBYTY - väčšinou dvojsemestrálne štúdium v Austrálii, v rámci štúdia na domácej univerzite.

MBA - Master of Business Administration je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý pripravuje študentov na manažérske pozície.

Anglicky vyučujúce školy
RUSSO English Australia je súčasťou Sarina Russo Schools Australia, na ktorej mnoho študentov študuje formálne programy ako Obchod, Hotel a Turizmus. Študenti jazykov majú možnosť splynúť s austrálskymi študentmi v priestoroch školy aj mimo nich.

? Všetky programy AUD$200 za týždeň
? Žiadne registračné poplatky pre slovenských študentov AMETu
? Zdarma umiestnenie/účasť v klube práce
? Garantovaná práca *požadovaná úroveň angličtiny na úrovni intermendiate alebo vyššia*

Russo English Australia má veľmi dobré meno a poskytuje školské osnovy v anglickom jazyku - TOTAL ENGLISH LANAGUE LEARNING (TELL), ktoré pomáhajú študentom zlepšiť si angličtinu a eliminovať slabé stránky .............

Russo English Australia sídli v Centre Sarina Russo, 11-poschodovej výškovej budove v centre mesta a je kompletne vlastnená a spravovaná Sarinou Russo a dáva všetkým študentom pocit a prostredie vlastného školského areálu/........

Stredné školy
All Saints je kooedukacná anglikánska škola s poctom žiakov 1600 od prípravneho rocníka po 12. rocník.

All Saints sa nachádza uprostred pahorkov mesta Gold Coast, iba 15km severne od predmestia Mudgeerab na východnej strane Pacific Highway. Škola sa rozkladá na 40-hektárovom pozemku a ponúka kvalitne vybavené vyucovacie strediská so špecializovaným zariadením na vyucovanie prírodných vied a polnohospodárstva, technológie, umenia a remesiel, divadelných predstavení, telesnej výchovy a krestanského života a zdravia.

Elektronické vzdelávacie strediská a pocítacové prípojky umožnujú našim študentom samostatne používat pocítace a dobre sa pripravit na technologické výzvy budúcnosti. Športové vybavenie zahrna krytú športovú halu, telocvicnu, dve plavárne, osem ihrísk a cvicísk.

All Saints sa zúcastnuje medzinárodnej výmeny študentov a ucitelov z celého sveta. Na to, aby mladí ludia mohli celit výzvam globálneho sveta/budúcnosti, je potrebné naucit sa porozumiet a akceptovat kultúrnu rozmanitost sveta.

V 21. storocí, ked medzinárodná cestovanie narastá a svet sa stáva menším, vzniká potreba pre študentov rozvíjat schopností na to, aby sa cítili pohodlne v oblasti štúdia, obchodu a v spolocenskom živote. Študenti a absolventi školy All Saints získavajú hlboký zmysel pre komunitu/spolocenské dobro a krestanské hodnoty.

Našou snahou je získavat študentov, ktorý budú profitovat zo špeciálnych príležitostí ponúkaných na All Saints; ktorí budú ochotní aktívne sa zúcastnit našich programov a ktorých rodiny chápu a podporujú myšlienku/ducha našej školy. Radi by sme Ta privítali na rozmanitých programoch stimulujúcich vzdelanie v anglickom jazyku, ............, športe a kultúrnych programoch v All Saints medzinárodnom centre.

Prípravné kurzy slúžia ako vstup/uvedenie do austrálskeho vzdelávacieho systému a úspešný prechod k plnej úcasti na štúdiu na strednej škole.

Austrálsky študenti na All Saints Ta radi privítajú na stretnutí s nimi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All Saints is a co-educational Anglican day school with an enrolment of 1600 children in Years Prep to Twelve.

All Saints is centrally placed in the Gold Coast Hinterland being three kilometres north of Mudgeeraba on the eastern side of the Pacific Highway. The School is located on a 40 hectare site and offers well-equipped general purpose learning areas with specialist facilities for the teaching of Science with Agricultural Science, Technology, Art and Crafts, Performing Arts, Christian Living and Health and Physical Education.

Electronic Learning Centres and Computer Annexes ensure our students are independent computer users well prepared for the technological challenges of the future. Sporting facilities include the indoor sports hall, gymnasium, two swimming pools as well as eight main playing fields and practice facilities.

All Saints participates in international student and teacher exchanges with schools from all over the world. The acceptance and understanding of a culturally diverse world is paramount in enabling our young people to face the challenges of a global future.
Now in the 21st Century with the world becoming smaller and international travel increasing, students need to develop the skills to be comfortable with cultures in education, business and social settings.
All Saints students and graduates take with them a strong sense of community and Christian values.

We seek to enrol students who will benefit from the special opportunities offered at All Saints; who are willing to participate enthusiastically in our programmes and whose families understand and support the ethos of the School. You are invited to experience diverse programmes of stimulating English language education, performing and visual arts, sport and cultural programmes at the All Saints International Centre.

The preparation courses serve as an initiation into the Australian system of education and successful transition into full participation as a secondary school student.

The Australian students at All Saints welcome you to join them in the first class learning opportunities available at the School.

Gold Coast, Queensland State
January, April, July, September 2007
General English, High School English Preparation

Krátkodobé Diplomové Kurzy
QIBT špeciálna ponuka pre slovenských študentov AMEu**

Školské poplatky s 10% zlavou sú k dispozícií pre všetkých slovenských študnetov AMETu zacínajúcich štúdium v roku 2007.

QIBT sa nachádza v kempuse Mt Gravatt patriacom Griffith univerzite, iba 15km od obchodného centra Brisbane. Študenti majú úplný prístup k moderným a dobre vybaveným vyucovacím zariadením a knižnice, športovým a rekreacným zariadeniam a ubytovacím zariadením priamo v areáli školy. QIBT sa nachádza na vrchu Mt Gravatt uprostred pôvodnej austrálskej buše s prekrásnym výhladom na Brisbane a ponúka študentom skutocne vynikajúce prostredie na štúdium/študijné podmienky.

QIBT taktiež ponúka základné a postgraduálne kvalifikacné programy. Tieto programy sú vytvorené v spolupráci s Griffith univerzitou a sú uznávané mnohými inými dobre známzmi univerzitami po celej Austrálií za úcelom vstupu s vznikajúcim..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** QIBT Special Offer to AMET Students from the Slovak Repulic **

Scharlorship worth of 10% tuition fee is available to all AMET Slovak students commencing in 2007

QIBT is located on Griffith University's Mt Gravatt campus, which is less than fifteen minutes from Brisbane's central business district. Students have full access to modern, well-equipped teaching and library facilities, sporting and recreational amenities, and on-campus accommodation. Set high atop Mt Gravatt amidst native Australian bushland, the campus boasts spectacular views of Brisbane and provides students with a truly superb learning environment.


QIBT also delivers Griffith University's Foundation and Postgraduate Qualifying programs. These programs are offered in partnership with Griffith University, and are recognised by many other well known universities throughout Australia for the purpose of entry with advanced standing.

Griffith University is one of the fastest growing, most progressive universities in the southern hemisphere. Established in 1971, the university today offers 239 undergraduate and 372 postgraduate programs and represents over 34,000 students on five campuses from Brisbane to the Gold Coast.

Scharlorship worth of 10% tuition fee is available to all AMET Slovak students commencing in 2007. For more information, please contact AMET Australia - Asia Center on (02) 5292 7888 or email: education@amet.sk

Brisbane, Queensland
February, June and October

Diploma course offered <2 semester, 8 months duration> ::
Diploma of Commerce, AUD$13680
Diploma of Graphic Design, AUD$16520
Diploma of Hotel Management, AUD$14240
Diploma of Information Technology, AUD$13995
Diploma of Biosciences, AUD$18580
Diploma of Engineering, AUD$18580
Diploma of Criminology & Criminal Justice, AUD$15520

Vysoké školy a univerzity

Univerzitné štúdium v Austrálii

Queensland ( Brisbane )

QIBT / Asociácia s Griffith Univerzitou
GRIFFITH UNIVERSITY

CHARAKTERISTIKA UNIVERZITY
Griffith University je štátna univerzita, ktorá bola založená v roku 1971. Univerzita bola pomenovaná po bývalom premiérovi Queenslandu a sudcovi najvyššieho austálskeho súdu Sir. Samuelovi Griffithovi.

UMIESTNENIE
Griffith University : sa nachádza v Brisbane v štáte Queensland v Austrálii.
Griffith University disponuje 5 campusmi, v Queenslande , nachádzajúcimi sa medzi Brisbane a Gold Coastom. Campus na Gold Coaste je najväčším univerzitným campusom v Queenslande s viac ako 12000 študentmi a zároveň najrýchlejšie sa rozrastajúcim sa campusom v Austrálii.

STRUČNÁ PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Na Griffith University je možné študovať tieto odbory:
- Dejiny a História
- Právo
- Umenie
- Business
- Veda a technológia
- Enviromentistika
- Humanitné vedy
- Moderné ázijské štúdiá a vedy
- Medicína
- Zubné lekárstvo
- Inžinierske štúdium

CHARAKTERISTIKA
Univerzita sa stala známou štúdiom moderných environmentálnych vied, ázijských štúdií,
a medzinárodných business kurzov.
Griffith University ponúka posgraduálne a vedecko-výskumné programy, disponuje tiež možnosťami mimoštudijných aktivít, športovými a spoločenskými klubmi.

VYBAVENIE
Univerzitné campusy, poskytujú študentom zázemie pre ich štúdium a možnosti aktívne tráviť voľný čas. V areáli univerzitného campusu sa nachádzajú informačné centrá, knižnice, kníhkupectvá, reštaurácie, bary, zariadenia s občerstvením, je možnosť vybrať si z rôznych druhov reštaurácií, ktoré ponúkajú, medzinárodnú aj austrálsku kychyňu.

Univerzita poskytuje servis pre študentov:
- študijný servis
- študentské poradenské centrum
- študentské združenie
- študentské absolventské centrum
- študentské administratívne centrum

Viac info o Griffith University www.griffith.edu.au

ZAČIATKY KURZOV
Univerzita ponúka rôzne možnosti štúdia a výberu kurzov, najviac informáciíí nájdete priamo na stránke university

ŠTUDIJNÉ POPLATKY
Bližšie informácie a štujné poplatky k jednotlivým kurzom nájdete na stránke univerzity www.griffith.edu.au v bloku Programs and courses, priradené k jednotlivým odborom.

ŽIVOTNÉ NÁKLADY
Okrem školného budete potrebovať finančnú rezervu na pokrytie životných nákladov
v Austrálii, ako sú ubytovanie, strava a vreckové . Priemerne je potrebné počitať so sumou 800$AUD-1000$AUD na mesiac, tieto výdavky sú však individuálne u každého jednotlivca.

New South Wales ( Sydney )

Sydney University of Technology
Technologická Univerzita v Sydney

Technologická Univerzita v Sydney je austrálska univerzita s medzinárodným zameraním. Poskytuje vyššie vzdelania profesionálnu prax, aby dosiahli ich plný osobnostný a kariérny potenciál.
Univerzita zastrešuje niekoľko fakúlt: fakulta obchodu, fakulta dizajnu, Architektúry a stavebníctva, sociológie, práva, informačných technológii, zdravotná, zdravotníctvo a pôrodníctvo a Inštitút medzinárodných vzťahov. Všetky fakulty poskytujú viac ako 100 magisterských a 250 postgraduálnych predmetov. Pri väčšine predmetov sú študenti umiestnení na stáž, aby získali pracovné skúsenosti a zručnosti. Okrem toho univerzita poskytuje najmodernejšie techologické vybavenie.
Univerzita má tri univerzitné mestečká, ktoré sa nachádzajú v kozmopolitnom meste Sydney. City campus sa nachádza v centre, zatiaľčo univerzitné mestečká Kuring-gai a St Leonards
Sa nachádzajú na severe mesta.
V roku 2005 84% absolventov našlo zamestnanie na plný úväzok. Univerzita takisto umož)nuiuje budovať kariéru ešte pred absolvovaním, študenti získavajú kontakty, a budujú si zručnosti a znalosti,l ktoré zamaestnávatelia vyžadujú.

Študentský život.
V univerzitných mestečkách sa nachádzajú bary, kaviarne, reštaurácie, kluby, obchody, a kiná. Takisto je možnosť využiť sociálne, športové a kultúrne aktivity, telocvičňa, basketbalový a squashový kurt. Študenti sa môžu stať členmi asi 60-tich klubov a spolkov.

Možnosti flexibilného štúdia

Štúdium na technickej univerzite je veľmi flexibilné. Študenti si sami navolia predmety, podľa vlastných časových možností. (večerné štúdium, intenzívne workshopy, individuálny študijný plán, štúdium on-line. )

University of New England

University of New England je prvá univerzita založená mimo hlavného mesta s históriou siahajúcou až do roku 1920. nachádza sa v mestečku Armidale, na polceste medzi Sydney a Brisbane v New South Wales.
Na univerzite študuje 17 000 študentov. Počas svojej histórie univerzita vychovala 75000 úspešných absolventov zastávajúcich vysoké pozície v Austrálii a inde vo svete. Z nich má vyše 500 absolventov titul PhD.
Univerzita ponúka ročne viac ako $2.5 miliónov dolárov na štipendiá a ocenenia a viac ako $18 miliónov dolárov na výskum a vývoj. Vďaka partnerským dohodám v rámci širokej sieti univerzít v zahraničí, mnohí študenti môžu cestovať do zahraničia bez toho aby museli robiť diferenčné skúšky. Štúdium je rozdelené do 3 semestrov: Semester 1 - február až jún, semester 2 - júl až november, letný semester -November až február.

Od roku 1955 univerzita poskytuje diaľkové štúdium pre viac 15 000 študentom.
UNE je popredná Univerzita v poskytovaní on-line štúdia. Viac ako 12 500 študentov má on-line prístup k 600 vyučovacím predmetom. Všetci študenti majú svoj vlastný emailový účet ako aj prístup na Internet.
Väčšina študentov prvého ročníka denného štúdia si zvolí ubytovanie v študentských domovoch, ktoré sú situované v blízkosti študijných priestorov. Okrem poskytovania ubytovania a stravy, školy organizujú rôzne spoločenské aktivity. Študenti denného štúdia sú rôznych národností, takže univerzita vytvára medzinárodnú atmosféru. V blízkosti univerzity a v priestoroch študentských domovov sa nachádza vlastné zdravotné zariadenie, pošta, centrum pre starostlivosť o deti, obchody, reštaurácie, kníhkupectvo, kaderníctvo, bezplatné finančné poradenstvo a široká škála športových zariadení. Pravidelný školský autobus zabezpečuje dopravu do mesta.

UNE je medzinárodne uznávaná ako jedna z najlepších univerzít z hľadiska výučby a výskumu.
Univerzita zahŕňa 4 fakulty: Fakulta umenia, humanitných a sociálnych vied, Fakulta ekonómie, obchodu a práva,

Fakulta exaktných a prírodných vied a Fakulta pedagogiky a zdravotníctva.

Fakulta umenia, humanitných a sociálnych vied ponúka štúdium nasledujúcich disciplín: archeológia, pôvodná literatúra, cudzie jazyky, médiá a komunikácia, anglický jazyk, európska kultúra, geografia, história, jazykoveda, lingvistika, hudba, paleoantropológia, filozofia, psychológia, religionistika, divadelná veda, urbanistické a regionálne plánovanie a náuka o rodoch.

Fakulta ekonómie, obchodu a práva rozdelená na 4 školy - 2 obchodné akadémie, Ekonómia a Právo.

Fakulta exaktných a prírodných vied je tiež rozdelená do 4 škôl ponúkajúcich štúdium rôznych disciplín, ako napríklad chémia, biológia človeka, molekulárna a bunková biológia, fyzika, botanika, geológia, manažment ekosystémov, enviromentalisika, informatika, matematika, štatistika, agronómia a pôdohospodárstvo, zoológia.

Fakulta pedagogiky, a zdravotníctva ponúka vzdelanie v oblasti poradenstva, zdravovedy, gerontológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

University of Wollongong

Univerzita Wollongong (UOW) si vybudovala špeciálnu identitu medzi austrálskymi a medzinárodnými univerzitami. Podnikavá inštitúcia s osobným štýlom si získala medzinárodné uznanie za kvalitný výskum a vzdelávanie. Univerzita zahŕňa 9 škôl a študentských sídiel. Wollongong Campus, Shoalhaven Campus, Dubai Campus, Innovation Campus, Batemans Bay Education Centre, Bega Education Centre, Loftus Education Centre, Moss Vale Education Centre, Sydney Business School.

Wollongong Campus sa nachádza na pobreží New South Wales, vzdialený 80 km južne od Sydney a 3 km z centra mestečka Wollongong. Univerzitné sídlo sa nachádza v prírodnom prostredí záhrad, potokov, stromov a je kombináciou zelene a moderných vymožeností, ktorá poskytuje výborné podmienky na štúdium. Spolu 9 fakúlt ponúka veľkú škálu vysokoškolských a postgraduálnych programov. Noví študenti sa hneď stanú členmi univerzitnej komunity s prístupom do všetkých študentských zariadení, medzi ktoré patrí knižnica, univerzitné aqua centrum a viac ako 50 klubov a spolkov.

Shoalhaven Campus sa nachádza sa v meste Nowra spolu s inštitútom Illawarra Institute of TAFE. Študenti oboch inštitúcii spoločne zdieľajú knižnicu, jedáleň a širokú škálu zariadení, rýchly prístup na internet.

Sydney Business School sa nachádza v srdci Sydney na ulici oproti Wall Memorial a Hyde Parku. Škola poskytuje postgraduálne kurzy svetovej kvality s flexibilnou formou vzdelávania a výborné príležitosti pre manažérov.
Univerzita je rozdelená na niekoľko fakúlt:

Fakulta umenia umožňuje štúdium anglickej literatúry, filozofie a jazykov, histórie a politiky, sociálnych vied vedy, médií a komunikácie. Obchodná fakulta ponúka účtovníctvo a financie, Ekonómiu, manažment a marketing. Fakulta kreatívnych umení ponúka štúdium hudby, drámy, umenia, dizajnu, žurnalistiky a spisovateľstva. Ďalej sú tu fakulty vzdelávania, fakulta stavevníctva, (baníctvo a životné prostredie, fyzika, mechanika, materiály a mechanické inžinierstvo). Fakulta zdravotníctva a behaviorálnych vied.(zdravotníctvo, pôrodníctvo, psychológia, medicína). Fakulta informatiky (elektrika, informačné technológie, telekomunikačné inžinierstvo, matematika, aplikovaná matematika), Právnická fakulta, Fakulta vedy (biologické vedy, chémia, enviromentalistika, inžinierstvo, fyzika).

Ubytovanie, vyzdvihnutie z letiska, starostlivosť o deti do 18 rokov, Poradenstvo, centrum vzdelávania anglického jazyka, príprava na IELTS a testy, posluchové laboratóriá, sieťové počítačové laboratóriá.
Rezidencia je 90 minút autom alebo vlakom od Sydney. V rezidencii sa nachádzajú kafetérie, kiná, nočné kluby, reštaurácie, koncerty, hry a exhibície umenia, koncerty, fast-food, bank, kníhkupectvo, pošta, zdravotníctvo centrum, cestovnú kanceláriu, kaderníctvo.

Victoria ( Melbourne )

Deakin Univerzity

Univerzita Deakin je finančne podporovaná vládou a ponúka kvalitné štúdium uznávané na svetových univerzitách. Univerzita vyhrala mnoho cien, medzi ktorými aj 2 x prestížnu austrálsku cenu za využitie technológie pri výučbe a za partnerstvo s priemyslom. Deakin udržiava vzťahy s vládou, vedúcimi spoločnosťami aj v Austrálii a na medzinárodnej úrovni. Štúdium je veľmi flexibilné a umožňuje výber špecifických odborov a ušiť štúdium na mieru aby sa zvýšila možnosť profesionálneho uplatnenia. Okrem toho univerzita umožňuje programy intership a univerzitnú prax v priemysle. Na účastníkov intershipu dohliadajú univerzitní profesori, ako aj zamestnanci, čo zlepšuje spoluprácu a spokojnosť oboch strán. Študenti sa môžu uchádzať o štúdium na konci tretieho ročníka, po dokončení väčšiny predmetov. Študenti majú možnosť hneď aplikovať svoje teoretické vedomosti v praxi.

Univerzita je rozdelená do fakúlt: Fakulta Umenia, Pedagogická fakulta, Fakulta obchodu a práva, Fakulta zdravotníctva, medicíny a behaviorálnych vied.
Fakulta Umenia ponúka predmety: kreatívne umenie, komunikácia, história, historické dedičstvo, na Fakulte obchodu a práva môžete študovať Účtovníctvo, Marketing, manažment, Ekonómiu a financie, právo, informačné systémy, obchod. Fakulta zdravotníctva, medicíny a behaviorálnych vied - ponúka štúdium psychológie, výživy, zdravotníctva, medicíny, zdravia a sociálneho vývoja. Fakulta vedy a technológie ponúka predmety: Architektúra a stavebníctvo, Inžinierstvo a technológie, enviromentalistika, materiály. Fakulta zdravotníctva, medicíny a behaviorálnych vied pripravuje kvalitný zdravotnícky a poradenský personál.

Deakin Univerzita má 5 univerzitných mestečiek a výborné študijné zariadenia. Divadelná škola má veľkú škálu audiovizuálnych zariadení na podporu štúdia, každý študent dostane CD - Rom s názvom Deakin learning toolkit - študijná pomôcka Univerzity Deakin, ktorý obsahuje software, informácie a podporných programy, potrebné linky na komunikáciu so zamestnancami univerzity on-line. Univerzita ponúka 24 - hodín otvorené počítačové laboratória. V univerzitnom mestečku Melbourne sa konajú kultúrne festivaly, kvalitné reštaurácie, strediská zábavy, krásne parky, nákupné možnosti a rekreačné zariadenia, záhrady, športové strediská svetovej triedy vrátane tenisových ihrísk, golf, kriket, jachting, futbal. V mestečku Geelong umožňuje surfing, potápanie, wakeboarding a iné vodné športy. Mestečko Warrnambool je ideálnym miestom pre pozorovanie veľrýb, návštevu prírodných rezervácii, lesov, fariem a vodopádov.

Univerzity sa nachádzajú v rôznych oblastiach Austrálie

Australian Catholic University (ACU National)
austrálska národná katolícka univerzita

ACU National je austrálska katolícka štátna univerzita založená austrálskou vládou. Je otvorená pre študentov rôzneho vierovyznania. Zahŕňa 6 vysokých škôl V Brisbane, North Sydney, Strathfield, Canberra, Ballarat. Študentom ponúka kvalitné vzdelanie a individuálny prístup v triedach s nízkym počtom žiakov. Ústredným záujmom je etika vo všetkých poliach pôsobnosti. Ktorá vychádza z kresťanských hodnôt a katolíckej intelektuálnej tradície. ACU National spolupracuje s medzinárodnými školami, ponúka možnosť výmenných pobytov a má jeden z najväčších indexov zamestnanosti absolventov v krajine.

Fakulta vedy a umenia
ACU ponúka vysokoškolské a postgraduálne štúdium klasického a kreatívneho umenia, sociálnych vied, prírodných vied, informačnej technológie a obchodu na 6 vysokých školách. Ponúka širokú škálu predmetov:
- východná kultúra vrátane japonského jazyka,
- austrálska kultúra,
- obchod,
- informačné technológie,
- ekonómia,
- enviromentalistika,
- geografia,
- etika,
- história,
- právo,
- matematika,
- médiá,
- hudba,
- psychológia,
- poradenstvo a behaviorálne vedy,
- sociológia,
- sociálna práca a práca s mládežou, teológia a filozofia,
- výtvarné umenie a dizajn.

Fakulta zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva pripravuje vysoko kvalifikovaných absolventov zdravotníckeho personálu (zdravotné sestry a fyzioterapeuti). Ponúka kurzy so zameraním na zdravotnú starostlivosť a širokú škálu vysokoškolských a postgraduálnych študijných programov. Mnohé postgraduálne študijné programy boli vyvinuté v spojení s nemocnicami, zdravotnými a telovýchovnými agentúrami. Niektoré postgraduálne programy ponúkajú flexibilný študijný program on-line. Študenti získajú klinickú prax pod dohľadom kvalifikovaných zdravotných pracovníkov.

Univerzitné mestečko Brisbane sa Nachádza vo štvrti Banyo, na pôvodnom sídle odbornej školy Pia XII, ktorého história siaha do roku 1863. Študuje tam asi 3000 študentov. Na JV mestečka je mnoho zariadení vrátane kníhkupectva, kafetérie, coffee shopu, knižnica, počítačové laboratórium a športovisko. Študentská organizácia každoročne organizuje ples, zelený deň , toga party a iné.

Univerzitné mestečko North Sydney (MacKillop) má asi 1400 študentov, a 150 zamestnancov. Ponúka kvalitné vyučovacie zariadenia, počítačové laboratóriá, nachádza sa tam jedáleň, oddychová miestnosť, knižnica, zdravotnícke zariadenia, a kníhkupectvo. Študentský výbor každoročne organizuje každoročne organizuje ples, party, a ďalšie zelený deň, toga party a celú škálu iných udalostí.

Univerzitné mestečko Strathfield Campus (Mount Saint Mary) á asi 2300 študentov, a 200 zamestnancov. Ponúka kvalitné vyučovacie zariadenia, počítačové laboratóriá, nachádza sa tam jedáleň, oddychová miestnosť, knižnica, multimediálne štúdio galéria a zdravotnícke zariadenia, a kníhkupectvo. Študentský výbor každoročne organizuje ples, opekačky a celú škálu iných udalostí.

Charles Sturt University
Universita Charles Sturt

Universita Charles Sturt má svoje pôsobiská umiestnené na viacerých miestach v Austrálii. Univerzitné mestečká sa nachádzajú v New South Wales (Albury-Wodonga, Bathurst, Dubbo, Orange and Wagga Wagga) a špecializované centrá v mestách Broken Hill, Canberra, Goulburn. Študijné centrá, ktoré sú lokalizované v centre Brisbane, Melbourne a Sydney poskytujú študentom zážitok mestského života s výborným prístupom k doprave, obchodom, reštauráciám, a strediskám zábavy.
Univerzita Charles Stur ponúka flexibilné formy štúdia podľa potreby študentov. Štúdium na plný úväzok trvá 3 až štyri roky, štúdium polovičný úväzok trvajúce 6 rokov, diaľkové štúdium, ktoré umožňuje študovať kdekoľvek a kedykoľvek, výhodné pre študentov s rodinnými alebo pracovnými záväzkami. Škola im poskytuje všetky knihy, pomôcky a on-line podporu. V prípade záujmu univerzita umožňuje žiakom študovať predmety nezávisle od zvoleného kurzu, ktoré sú pripočítane ku kreditom.

Univerzita Charles Stur je jedna z popredných austrálskych univerzít z hľadiska zamestnanosti absolventov. Podľa prieskumu bolo 83% študentov na konci štúdia zamestnaných na plný úväzok. Konkurenčnou výhodou je kombinácia teoretických vedomostí a praktických zručností. Najnovšie priemyselné vybavenie priamo pripravuje študentov na zamestnanie, podľa požiadaviek väčšiny zamestnancov.

Vybavenie univerzitných mestečiek:

Univerzitné mestečká sa nachádzajú v meste, školy sú v moderných budovách, s triedami pre nízky počet žiakov. V areáloch sú plne vybavené televízne a fotografické štúdiá, a divadelné zariadenia, počítačové laboratóriá, knižnice, ale aj vlastná školská rádiová stanica, v niektorých je dokonca farma, areál na jazdectvo, vinársky závod a vinohrad.
CSU je najväčší poskytovateľ diaľkového štúdia aj pre medzinárodných študentov. Ponúka štúdium na plný úväzok, štúdium trvá 3 až štyri roky, štúdium polovičný úväzok, ktoré trvá 6 rokov, diaľkové štúdium, ktoré poskytuje štúdium kdekoľvek a kedykoľvek, výhodné pre študentov s rodinnými alebo pracovnými záväzkami, ktorým škola poskytuje všetky knihy, pomôcky a on-line podporu. V prípade záujmu univerzita umožňuje žiakom študovať predmety nezávisle od zvoleného kurzu, ktoré sú pripočítane ku kreditom.

Univerzita má 4 fakulty:

Fakulta umenia zahŕňa širokú škálu disciplín ako javiskové a výtvarné umenie, históriu umenia, komunikáciu, právne štúdie, teológiu, psychológiu, sociológiu, literatúru, filozofiu a históriu.

Obchodná fakulta si získala výnimočnú reputáciu za výchovu absolventov, ktorí nie len že zvládajú výzvy dnešného sveta obchodu, ale aj vytvárajú nové možnosti. Fakulta ponúka širokú škálu vysokoškolských a postgraduálnych štúdii, zamerané pre budúcich manažérov vo verejnom a súkromnom sektore. PhD/DBA MBA programy sú veľmi vyhľadávané jednak domácimi aj zahraničnými študentmi.
Pedagogická fakulta ponúka vysokoškolské a postgraduálne štúdium učiteľstva v materských školách, na základných školách, ako aj odborných predmetov : psychológia, sociálna práca, technológia, komunikácia, žurnalistika, rehabilitácia, technológia a aplikované vedy atď.
Fakulta vied sa delí na niekoľko katedier: katedra agrikultúry a veterinárnych vied, katedra bio-medicíny, katedra envirometalistiky, katedra zdravotníctva a pôrodníctva, katedra roľníctva a katedra vinárstva a potravinárstva.

Informácie o vízach
Študent sa podľa typu štúdia môže uchádzať o niekoľko druhov víz.

Turistické vízum - poplatok 70 AUD. Vízum je platné do 3 mesiacov pre turistické účely, tiež pre študentov študujúcich menej ako 3 mesiace. Pozor: na turistické víza sa nesmie v Austrálii pracovať;

Študentské víza - existuje niekoľko druhov študentských víz, poplatok je pri všetkých rovnaký 430 AUD. Na študentské víza je možné pracovať 20 hod za týždeň. Pri žiadosti o víza na postgraduálne štúdium a stredoškolský výmenný program nie je potrebné preukázať finančné krytie. Pri ostatných typoch študentských víz (vysokoškolské štúdium, jazykové školy a nadstavby) je nutné preukázať finančné krytie na celý pobyt

Poistenie
Poistenie pred cestou do zahraničia. Väčšina krajín sveta, vyžaduje, aby cudzinec pred vstupom na ich územie, mal uzavreté poistenie na cesty do zahraničia. Pri typoch poistenia sa rozlišuje: účel za akým idete navštíviť krajinu a dĺžka pobytu cudzinca v krajine, rovnako aj či je to poistenie individuálne, alebo rodinné. Poistenie uzavreté pred cestou by malo pokrývať dĺžku Vášho pobytu v Austrálii. Doklad a evidencia o zaplatení poisteného sa prikladá k žiadosti o víza, poistenie tzv. OSHC - OVERSEAS HEALTH COVER je povinné pre každého študenta pred vstupom do krajiny. Zdravotné poistenie sa platí vždy priamo
s poplatkami za školu, pred cestou do Austrálie a je povinné. Naša agentúra Vám poradí
a vybaví poistenie pred odchodom do Austrálie.

Zdravotné vyšetrenie
Pri žiadosti o vízum je potrebné podstúpiť lekársku prehliadku. Na prehliadku si doneste nasledujúce dokumenty:

1. Formulár 160 a formulár 26;
2. Pas (platný ešte aspoň 6 mesiacov);
3. 2 fotky pasového formátu (nie staršie ako 6 mesiacov);
4. Poplatok od 2 800 do 3 200 Sk;

Najprv si zavolajte na kliniku a dohodnite si čas prehliadky s doktorom. Kliniku navštívte medzi 7:00 a 8:00 ráno, a následne potom pôjdete na RTG. Vaša lekárska správa by mala byť hotová do 12:00. Nie je nutné prísť na lačno a odporúča sa veľa piť.

Bratislava
Poliklinika Tropickej medicíny
Americké námestie 3
81369 Bratislava

MuDr. Ľumila Sisková
MuDr. Janka Krahulcová
MuDr. Ľubica Rozinová

Banská Bystrica
Mova Med
Bernoláková 10, 12
97405 Banská Bystrica

Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Oddelenie tropických chorôb
Rastislavova 43
04001 Košice

MuDr. Elena Adamkovičová
MuDr. Milota Kopcová

Pracovné povolenie pre zahraničných študentov
Držiteľom študentských víz je umožnené v Austrálii legálne pracovať max. 20 hodín týždenne počas štúdia, neobmedzený počet hodín v období študijných prázdnin, alebo počas prestávky v priebehu semestra. Získať pracovné povolenie môžete predložením formulára DIMA 157P spolu s poplatkom AUD60. Budete potrebovať zahájiť svoj kurz a predložiť formulár 157P potvrdený vašou školou pred tým ako navštívite kanceláriu DIMA. Kópiu formulára 157P môžete nájsť na www.immi.gov.au/allforms/pdf/157p.pdf.

Po príchode do Austrálie
Po prílete do Austrálie budete určite potrebovať určitý čas na zorientovanie a vybavenie základných vecí. Agentúra AMET ponúka servis: vyzdvihnutie z letiska. Naša agentúra AMET má pobočky v Austrálii: v Brisbane, 2 pobočky na Gold Coaste, v Queenslande,
a Melbourne. Študenti sa počas ich pobytu v Austrálii majú možnosť priamo obrátiť na lokálnu pobočku, alebo ju navštíviť. Kde im pomôžu naši kolegovia zorientovať sa po príchode do Austrálie a vybaviť všetko potrebné.
Ako je založenie študentského účtu v banke, daľej na získanie pracovného povolenia je potrebné požiadať o tzv. daň číslo Tax File number (TFN), rovnako ponúkame aj asistenciu pre hľadaní práce, ak má študent o ňu záujem.
Naša agentúra ponúka bezplatný servis, počas pobytu v Austrálii, ktorý zahŕňa študentské poradenstvo, servis pri hľadaní ubytovania, alebo poradenstvo pri cestovaní.
Rovnako Agentúra AMET ponúka asistenciu študentovi počas celého pobytu v Austrálii.

Pred odletom
Pred odletom do Austrálie je potrebné vybaviť všetko požadované vrátane dokumentov, poistenia a dokladov, ktoré budete potrebovať počas svojho štúdia a pobytu v Austrálii.
Veľmi dôležitý je platný cestovný pas, platnosť pasu nesmie skončiť počas Vášho pobytu
v zahraničí.
Potrebujete si vybaviť zdravotnú prehliadku u lekára, výpis z účtu z banky, ktorý je dokladom a potvrdením o finančnom krytí Vášho pobytu v Austrálii, vyplniť potrebné formuláre, ktoré sa prikladajú k žiadosti o víza. Pri študentoch, ktorí majú menej ako 18 rokov, sa vyžaduje aj súhlas rodičov a rodný list.
Agentúra AMET ponúka bezplatný servis a poradenstvo pred odletom do Austrálie.
Rovnako prihliadame na individuálne požiadavky a záujmy každého jednotlivca.

Život v Austrálií
Austrália leží na južnej pologuli a od Európy je pomerne dosť vzdialená, možno aj práve preto každý rok túto krajinu navštívia tisícky turistov, veľké percento z nich tvoria práve študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium v Austrálii. Austrália je všeobecne považovaná za
príjemnú a bezpečnú krajinu na život, je považovaná za jednu z najbezpečnejších krajín sveta. Rovnako je Austrália medzinárodne uznávanou vďaka veľmi kvalitnému školskému systému a spôsobu vzdelávania. V rámci študentských víz študenti získavajú oficiálne pracovné povolenie, ktoré im umožňuje pracovať počas štúdia 20 hodín týždenne, počas študentsých prázdnin môžu pracovať neobmedzene. Naviac náklady na štúdium v Austálii sú nižšie ako v iných anglicky hovoriacich krajinách ako je napr. USA, Anglicko alebo Írsko. Samotné multikultúrne prostredie v Austrálii je veľmi príťažlivé a vhodné na štúdium jazykov, získanie skúseností a nadviazanie nových priateľstiev.

Štáty a mestá
Austrália leží v Oceánii, je zároveň najmenším kontinentom a najväčším ostrovom na svete.
Austrália, (z lat. terra australis - južná zem), oficiálne Austrálsky zväz, sa rozkladá na celom austrálskom kontinente a zahŕňa aj niekoľko menších ostrovov, najväčším z nich je Tasmánia. Austrália sa skladá zo šiestich federálnych štátov a niekoľkých teritórií.
Štátmi Austrálskeho zväzu sú: Nový Južný Wales (hlavné mesto Sydney),
Queensland (Brisbane), Južná Austrália (Adelaide), Tasmánia (Hobart),
Viktória (Melbourne), Západná Austrália (Perth). Hlavným mestom je Canberra, ktorá je aj sídlom parlamentu a vlády. Najväčším austrálskym mestom je Sydney, po ňom Melbourne, tretím najväčším mestom je Brisbane. Austrálsky kontinent je osídlený väčšinou okolo pobrežia, vnútrozemie krajiny je suché a neposkytuje vhodné podmienky na trvalé osídlenie.
Austrália má tiež niekoľko zámorských území: obývaných aj neobývaných. Medzi najbližších susedov Austrálie patrí Indonézia, Východný Timor, na severe Vanuatu, Šalamúnove ostrovy, francúzske územie Novej Kaledónie a na severovýche Nový Zéland.

Počasie a časový posun
Podnebie v Austrálii je rôzne v závislosti od konkrétnej oblasti. Na severe je tropické podnebie, sv strednej časti je púšť a na južných pobrežných oblastiach je mierne podnebie.
Leto tu trvá od decembra do februára a zima od júna do augusta. Priemerné letné teploty sa pohybujú od 21°C až 30°C, zimné od 9°C do 22 °C. V severnej časti je takmer počas celého roka teplo až horúco, (31-32 °C).
Ročné obdobia v Austrálii - obdobie sucha a obdobie dažďov. Obdobie sucha je od apríla do septembra a obdobie dažďov začína v októbri a trvá do marca.
Austrália je rozdelená do 3. časových pásiem počas stredoeurópskeho letného času je v Západnej Austrálii (Perth) plus 6 hodín, ale vo východnej (Melbourne, Sydney) až o 8 hodín viac. Počas stredoeurópskeho zimného času ešte o dve hodiny viac, teda plus 8 hodín na západnom a plus 10 hodín na východnom pobreží.
 

Dalsie odkazy ohladne kurzov anglictiny:

21.Century Group s.r.o., Bratislava
Vedenie úctovníctva, zakladanie spolocností, predaj spolocností, s.r.o., a.s., poskytovanie sídla, tvorba www, e-commerce, jazyková škola, preklady, tlmocenie
A&V s.r.o., Bratislava
Štúdium, práca, zamestnanie, brigády, jazykové, študijné pobyty
ABC Lingua
Jazykové kurzy, prekladatelské a tlmocnícke služby
Abi´s School, Šahy
Vyucovanie anglického jazyka pre deti a dospelých formou cambridskej výuky
Adept, Nitra [ABC o firme]
Škola anglického a nemeckého jazyka. Centrum výucby pre deti a dospelých. Firemná a individuálna výucba, príprava na maturitu
Adri, Dubnica nad Váhom
Jazyková škola nemeckej konverzácie a výuky nemeckého jazyka
Agentúra Ano, Bratislava [ABC o firme]
Jazykové kurzy anglictiny, francúzštiny, nemciny, ruštiny, španielciny, talianciny, aj cínskeho jazyka. Medzinárodné letné tábory pre mládež, dlhodobé štúdium cudzích jazykov
Agentúra NTB, Skalica
Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmocenie, súdne (úradné) overovanie prekladov, kurzy, expresné služby, vyucovanie jazykov
Agentúra Paloma, Bratislava
Jazykové a odborné kurzy po celom svete pre dospelých a mládež. Prázdninové kurzy, štúdium na stredných školách, vysokoškolské štúdium, odborné stáže a pracovné programy
Agentura Práca, Bratislava
Sprostredkovanie práce v zahranicí, v SR a CR, kurzy anglického jazyka pred vycestovaním
Agentúra Speak English, Bratislava
Vzdelávanie v anglicky, nemecky, španielsky, taliansky a francúzsky hovoriacich krajinách, letenky, cestovné poistenie, asistenciu pri žiadostiach na zastupitelských úradoch a prekladatelské služby z/do anglického jazyka
Akadémia Plus s.r.o., Zvolen
Jazykové vzdelávanie, pocítacová škola, odborné semináre a kurzy, kurzy pre deti
Alfa škola s.r.o., Dubnica nad Váhom [ABC o firme]
Zrýchlené ucenie cudzích jazykov sugestopédiou a použitím AVS prístrojov na relaxáciu
Allure s.r.o., Dubnica nad Váhom
Žiadne biflovanie a gramatika. Len prevratné využitie vlastného mozgu. Vhodné pre zaciatocníkov, vecných zaciatocníkov i pokrocilých bez rozdielu veku. S jazykovým kompletom TAXUS Learning sa naucíte mysliet v cudzom jazyku
Alpha Sprachinstitut Austria
Štúdium nemciny vo Viedni. Kurzy nemciny podla systému Goetheho Inštitútu
Amicorp, Bratislava
Odborné vzdelávanie, jazyková škola, párty servis
Amme, Nitra
Jazyková škola, denné jazykové kurzy, kurzy pre deti
Angland, Bratislava
Výucba anglického jazyka: ponúkame individuálne hodiny urcené pre žiakov a študentov, mamicky na materskej dovolenke a pracujúcich
Anglická škola, Bratislava
Kurzy anglického jazyka pre verejnost a firmy Callanovou metódou
Anglicky cez internet
Internetový kurz anglického jazyka
Anglictina - easylingua
Výuka anglictiny v okrese Pezinok, preklady, tlmocenie
Anglictina pre samoukov
Gramatika, slovná zásoba, výucba posluchom
Anglictina pre samoukov
Kompletný výukový program z nahovorenou výslovnostou a možnostou precvicovania slovícok a nahovorený anglicko-slovenský slovník
Anglictina Váš Tromf, Spišská Nová Ves
Ponuka kurzov anglictiny
Area Top, Bratislava
Vzdelávacia agentúra - jazykové kurzy, prekladatelská cinnost
ASPA, Nitra [ABC o firme]
Prekladatelský a tlmocnícky servis - jazykové vzdelávanie dospelých
Aspena s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Preklady a tlmocenie z/do 51 jazykov v 81 odboroch, jazyková škola
Astris s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Jazykové kurzy pre verejnost, firmy a organizácie, e-book shop
AVT, Spišská Nová Ves
Kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. 4 základné kurzy s možnostou zdokonalit sa vo zvolenej oblasti, napr. obchodnej anglictine, konverzácii, anglictine potrebnej pre au pair
Azia Lingua, Bratislava
Ázijské jazyky - preklady, tlmocenie, jazykové kurzy: japoncina, cínština, arabcina, hebrejcina, turectina, sanskrt, hindcina, bengálcina, tibetcina, thajcina, vietnamcina, khmércina, malajcina, filipíncina, mongolcina, kórejcina
Bakschool, Košice
Prekladatelské a tlmocnícke služby v 44 jazykoch. Výuka - skupinová, individuálna. Odborné kurzy
Bartpha Lingua, Bardejov
Súkromná jazyková škola - jazykové kurzy pre predškolákov, deti, kurzy na štátne skúšky, konverzacné kurzy
BERLITZ - jazyková škola [ABC o firme]
Výucba jazykov, Berlitz metóda, štúdium v zahranicí, individuálna a skupinová výucba, intenzívne kurzy - anglictina, nemcina, francúzština a dalšie jazyky
Bernies, s.r.o, Poprad [ABC o firme]
Intenzívne pobytové kurzy anglického jazyka vo Vysokých Tatrách. Výuka sa strieda s pocúvaním slovnej zásoby v relaxacnom stave a aktívnymi hrami vo vyucovanom jazyku
Best4u, Bratislava
Kurzy anglického jazyka pre všetky vekové kategórie: všeobecná, obchodná, zdravotnícka a maturitná anglictina, špecializované kurzy - Business Skills
Black Joe
Organizovanie jazykových kurzov, tlmocnícke a prekladatelské služby, reklamná cinnost, tvorba internetových stránok
Bona Fide s.r.o., Banská Bystrica
Vyucovanie cudzích jazykov, prekladatelské služby, služby v oblasti reklamy - grafika, velkoformátová tlac, multimediálne CD
Brainy, žilina [ABC o firme]
Intenzívne jazykové kurzy, superlearning, mind management
British International School, Bratislava
Informácie o škole, história, pobocky
British Language Institute, Bratislava
Jazykové kurzy anglického jazyka. Piatkové filmové vecery
Burry Agency, Bratislava
Jazykové kurzy v Londýne a tlmocnícka cinnost
Business English School s.r.o., Martin
Intenzívne kurzy biznis anglického jazyka na Slovensku a v Anglicku. Letná škola, programy, termíny, prihlášky
Business Service Assistance International, Trencín
Anglictina - štúdium doma a v zahranicí, anglická jazyková škola, odborné tréningy
Canadian Bilingual Institute, Bratislava
Súkromná jazyková škola orientujúca sa na výuku anglického, francúzskeho a slovenského jazyka
Canadian Language School
Štúdium anglictiny a francúzštiny. Jazykové kurzy, letné jazykové tábory, štúdium jazykov v Kanade
Canadian Summer School, Modra
Kanadskí lektori - letný intenzívny pobytový kurz anglického jazyka s kanadskými lektormi
Castle centrum jazyka a dalšieho vzdelávania n.o., Nové Zámky
Kurzy cudzích jazykov, kurzy výpoctovej techniky, City & Guilds Pitman Qualification
Centrum rozvoja n.o., Nové Zámky
E-learningová výucba anglického jazyka pre manažérov a zamestnancov odborných útvarov zdravotných poistovní
Cestovná a jazyková agentúra Renata, Prievidza
Služby v oblasti cestovania a jazykového vzdelávania. Jazykové pobyty v zahranicí
CK Úsmev, Bratislava
Cestovná kancelária pre deti a mládež. Tábory na Slovensku a v zahranicí, školské výlety, školy prírody, jazykové kurzy v zahranicí
Class s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Vyucovanie odbornej a hovorovej anglictiny
Clue to English, Homôlka
Detský jazykový tábor
Cybernet
Internetová citáren - Rusovce, predaj PC komponentov, plnenie tonerov, tvorba WWW stránok, jazykové a PC kurzy
Daar, Žilina
Kurzy všeobecnej, odbornej a detskej anglictiny. Ucebné osnovy, prekladatelské služby
Daisies, Zvolen
Detská jazyková škola, kurzy a prázdninové aktivity
Dama Chovan
Jazykové kurzy, tlmocenie, prekladatelstvo
Damu, Bratislava
Poskytujeme individuálne i skupinové kurzy zamerané na výucbu jazyka potrebného pre bežnú i špecifickú komunikáciu. Ponúkame prekladatelské služby bežných i odborných textov
Daniel Antal
Profesionálna výuka anglického jazyka s kanadským lektorom pre Vašu organizáciu
Dao 22 s.r.o., Košice
Zájazdy do Cíny so sprievodcom, výucba cínskeho jazyka, preklady. Knihy o Cíne, šperky, darceky, solné produkty z Himalájí. E-shop
Detské centrum Atlantis, Bratislava
Denná starostlivost o deti od 1 do 6 rokov s cudzím jazykom (anglictina, nemcina), práca s talentovanými detmi v oblasti hudobnej, výtvarnej výchovy a prírodných vied. Jazykové a vzdelávacie kurzy
DUNA Nová jazyková škola, Košice
Intenzívne jazykové kurzy - anglický, španielsky, taliansky, francúzsky a nemecký jazyk. Tlmocenie a preklady
E-academy
Internetový kurz anglictiny zdarma
Education 4U, Bratislava
Kurzy anglického jazyka. Individuálne kurzy, skupinové a víkendové kurzy, letné kurzy
Educenta s.r.o., Bratislava
Jazyková škola s polointenzívnou výucbou anglictiny, nemciny, španielciny a talianciny
Eisi s.r.o., Martin
Vzdelávacia a personálna spolocnost - jazykové kurzy, práca v zahranicí, au-pair pobyty
E-KU Inštitút, Nitra [ABC o firme]
Jazyková škola
E-La, Hlohovec
Jazyková škola. Kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých, letné kurzy, individuálna výucba
Elena Sabová, Bratislava
Individuálne vyucovanie a doucovanie, preklady, tlmocenie do nemeckého jazyka
ELS Jazyková škola, Komárno
Informácie o škole, kurzy, zápisy, vyucovanie
Elyseum e.a., Košice [ABC o firme]
Vzdelávacie centrum zaoberajúce sa jazykovým vzdelávaním dospelých, tlmocníckou, prekladatelskou a vydavatelskou cinnostou
Emerald - English Language Services, Pieštany
Bežné a úradne overené preklady, korektúry textov obcanom Velkej Británie, intenzívne kurzy anglického jazyka a konverzacné one-to-one lekcie
Emily-D s.r.o., Košice
Poskytovanie tlmocníckych a prekladatelských služieb v jazyku nemeckom a anglickom, zabezpecovanie školení, jazykové kurzy
Enfia, Bratislava
Výucba anglického jazyka
Engis, Nitra [ABC o firme]
Jazyková škola zameraná na výucbu anglického jazyka
English Consulting, Bratislava
Jazykové kurzy - anglický jazyk pre zaciatocníkov, mierne pokrocilých a pokrocilých
English in the City s.r.o., Bratislava
Kurzy všeobecnej anglictiny. Konverzacné kurzy, obchodná anglictina, tematické kurzy, firemné kurzy, príprava na maturitu
English Online
Výuka anglického jazyka aj online lektorom
English Services, Prešov
Prekladatelské a tlmocnícke služby, výuka anglictiny
English Through Art
Kurzy anglického jazyka
EnglishBox, Velké Dvorníky
Originálna metóda intenzívnej výucby anglického jazyka. Špeciálna ucebnica a špeciálne audio nahrávky. Najpoužívanejších 3000 slov a 5000 viet za mesiac. Ponúkame intenzívne 5-dnové jazykové kurzy
ENLAP Jazyková škola, Bratislava [ABC o firme]
Jazykové kurzy v zahranicí - anglictina, nemcina, francúzština, španielcina, taliancina. Odborné stáže, študijno-pracovné pobyty. Nadstavbové a rekvalifikacné kurzy. Internátne školy vo Velkej Británii
EnPAL, Košice
Jazyková škola - kurzy individuálne, skupinové, ponuka au-pair pre anglický, nemecký, francúzsky a španielsky jazyk
Epigon, Bratislava
Celorocný jazykový kurz anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka
Espanol para ti
Výucba španielciny
Espanol Para Ti, Žilina
Vyucovanie španielskeho jazyka - kurzy v Bratislave
ETC.- English Teaching Centre s.r.o., Banská Bystrica
Výucba anglického jazyka - štúdium v mini skupinách, individuálna výucba, prípravné kurzy na maturitu a prijímacie pohovory
Euro Business Solutions, Bratislava
Výucba obchodnej anglictiny na rôznych úrovniach, konverzácia, písanie prejavov
EuroLingua Jazyková škola s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Jazykové kurzy nemciny, anglictiny, talianciny, francúzštiny, španielciny, ruštiny, slovenciny pre cudzincov
Euroschule, Mojmírovce
Tlmocenie, preklad a výuka nemeckého jazyka
EuroTREND21, Bratislava
Výucba cudzích jazykov a slovenciny pre cudzincov. Jazykové pobyty v zahranicí, preklady
Eva Dobríková, Košice
Doucovanie anglického jazyka
Excellent, Rimavská Sobota
Ponuka jazykových kurzov anglictiny
Ezechiášová Eva, Bratislava
Ponuka výucby nemciny pre deti a mládež od 9 - 16 rokov
F.W.E., Bratislava
Výucba anglického jazyka jednotlivcov a skupín, kurzy obchodnej anglictiny
Fallows EFC, Poprad
Chcete hovorit anglicky alebo nemecky? My vás to naucíme
Faneron, Bratislava
Výucba cudzích jazykov - prípravy na stredné a vysoké školy, do zamestnania, pocítacové kurzy a rekvalifikacné kurzy
Freedu, Bratislava
Vzdelávacie centrum: doucovanie pre základné školy, na prijímacky, jazykové kurzy
G.L.E.N. Club English Teaching
Výuka anglictiny na všetkých úrovniach znalostí (17 úrovní), moderné metódy, príprava na TOEFL, SAT
Global Language Institute - Jazykový inštitút
Výucba cudzích jazykov, zahranicné pobyty, tlmocenie a preklady
Gottpreis Lingua, Bratislava
Všeobecné kurzy, business and banking, špecializované zrucnosti
Happy School, Poprad
Detská jazyková škola. Anglictina pre predškolákov a žiakov ZŠ. Špeciálne výukové programy. Všetky vekové a vedomostné kategórie
Harmony - Európska škola jazykov, Trnava [ABC o firme]
Moderné trendy vo výucbe anglictiny, nemciny, francúzštiny a slovenciny pre cudzincov. Kurzy pre deti, dospelých a spolocnosti
Heart & Brain Lingo, Bratislava
Anglictina: vyucovanie, preklady a tlmocenie
Heidi, Nitra
Výucba nemeckého jazyka, tlmocenie a preklady z/do nemeckého jazyka
Hemisféry s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Výucba cudzích jazykov audiovizuálnou stimuláciou, ucenie v hladine alfa, ucenie s lievikom. Psychowalkmany, jazykové komplety, doplnky - predaj, e-shop
Horský hotel Chvojnica
Víkendové intenzívne kurzy anglického jazyka
Chic, Bratislava
Jazykové kurzy, doucovanie, študijné pobyty, slovencina pre cudzincov
Inetcentrum, Prešov
Autobusové cestovné lístky, lacné letenky a jazykové kurzy. Zmluvný predajca Student agency
Inform s.r.o., Banská Bystrica [ABC o firme]
Jazykové kurzy Pragma systém - anglictina, taliancina, francúzština, nemcina, slovenský jazyk pre cudzincov
Ing. Dagmar Sallárová, Košice
Preklady a tlmocenie z/do anglického jazyka v rôznych odboroch. Výucba, príprava na skúšky
Institute of International Education, Gbely
Jazykové kurzy, preklady a tlmocenie, testovanie, štúdium v zahranicí, rozvoj vnútropodnikovej terminologickej databázy, inštruktáže, semináre a workshopy, odborný test z anglického jazyka v kontexte s pracovnou oblastou
InSys s.r.o., Trencín [ABC o firme]
Školenia pre prácu s výpoctovou technikou, produktov Microsoft Windows, aplikácií MS Office, tvorby www stránok, školenia AutoCAD, CorelDraw, príprava odborných pracovníkov v oblasti metodiky analýzy, databáz a aplikácií, úctovnícke a jazykové kurzy
Inštitút cudzích jazykov, Bardejov
Cudzojazycné vzdelávanie a príprava študentov na úspešné zvládnutie štátnych jazykových skúšok, prijímacích skúšok na VŠ a zahranicných jazykových skúšok
Inštitút jazykov a vzdelávania, Žilina [ABC o firme]
Jazykové kurzy a prekladatelstvo, príprava na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky, PC kurzy
Inštitút jazykov Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Informácie o inštitúte. Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov
Inštitút výchovy a vzdelávania, Pieštany
Ponuka intenzívnych jazykových kurzov
Interlingua jazykový klub 74 s.r.o., Bratislava
Výucba jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, slovenský jazyk, superlearning, business hry a tréningy, preklady, tlmocenie, testovanie znalosti jazyka
International House Bratislava s.r.o. [ABC o firme]
Jazyková škola - kurzy pre deti, verejnost a firmy. Individuálna aj skupinová výucba - anglictina, nemcina, španielcina, francúzština, slovencina pre cudzincov. Štúdium v zahranicí, USAuPair, TOEIC testy a e-learning s Net Languages
International Institute s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Organizácia jazykových kurzov
InterStudy s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Jazykové a odborné kurzy po celom svete pre dospelých, deti a mládež. Štúdium v zahranicí, au pair
Ivepo agentúra, Žilina [ABC o firme]
Jazykové kurzy, preklady a tlmocenie, organizovanie konferencií
Jana Puceková, Bratislava
Výucba anglického jazyka lektormi z Austrálie
Jazycnice, Malacky
Jazykové kurzy pre deti a dospelých, prekladatelské a tlmocnícke služby
JazykOnline
Online vyucovanie anglického, nemeckého, španielskeho a talianskeho jazyka
Jazyková škola Albion s.r.o., Banská Bystrica [ABC o firme]
Jazykové kurzy pre jednotlivcov aj firmy, programy v zahranicí pre študentov aj absolventov
Jazyková škola Berto Connections, Bratislava
Jazykové kurzy
Jazyková škola Empire, Bratislava
Kurzy anglictiny Callanovou metódou
Jazyková škola MTM, Prešov
Jazyková škola sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov v 7 jazykoch, oficiálnych prekladov, tlmocenia, detských kurzov a ostatných služieb v jazykovom vzdelávaní
Jazyková škola Perspektíva, Bratislava
Lektorská cinnost vo výucbe jazykov, približovanie cudzích kultúr, ponuka jazykových kurzov
Jazyková škola PLUS Academia, Bratislava
Jazykové kurzy a sústredenia
Jazyková škola Praxide Nitra
Intenzívne jazykové kurzy za 7 až 10 dní metódou superlearning - hladiny alfa: anglictina, nemcina, taliancina, francúzština, španielcina, ruština, slovencina pre cudzincov, prípravné kurzy na maturitu, na právnickú fakultu a mnoho dalších
Jazyková škola Prima s.r.o., Levice
Štandardné a špecializované kurzy anglického jazyka
Jazyková škola Progres, Zvolen
Výucba anglického a nemeckého jazyka. Konverzacné kurzy, obchodná anglictina, detská jazyková škola, certifikacné skúšky
Jazykové centrum, Bratislava
Jazykové kurzy - anglictina, nemcina, francúzština, španielcina, taliancina, ruština, slovencina pre cudzincov, cínština. Preklady a tlmocenie, au-pair
Jazykové vzdelávanie VIVEUS, Žilina
Komplexný servis jazykového vzdelávania, skupinové, firemné, individuálne jazykové kurzy, jazykové pobyty v zahranicí
Jazykový klub, Bratislava
Kurzy anglictiny, nemciny a komunikácie
Jazyky.sk
Jazykové kurzy, jazykové pobyty, práca v zahranicí, au-pair pobyty, stredné školy v zahranicí, jazykové certifikáty a osvedcenia, jazykoví lektori, doucovanie, prekladatelské a tlmocnícke služby
JM-For you, Žiar nad Hronom
Ponuka vín, výucba cudzích jazykov, preklady a tlmocenie
Juni, Bratislava
Výucba japonského jazyka. Kurzy pre zaciatocníkov, pokrocilých, korešpondencné kurzy. Obchodná japoncina, preklady z/do anglického a japonského jazyka
K&G Holding s.r.o., Dunajská Streda
Realizujeme aplikáciu, inštaláciu, strešné opravy plochých striech. Medzinárodná skúška z Anglického jazyka. Predaj vysokokapacitných drvicov pre recykláciu odpadov rôznych druhov
K&G Holding s.r.o., Dunajská Streda
Test of English for International Communication (TOEIC) je nástroj personálnych manažérov velkých a medzinárodných spolocností na zistenie úrovne anglictiny zamestnancov
Ka&Ka 21 s.r.o., Šala
Personálne a vzdelávacie služby. Vyucovanie a preklady z a do anglictiny
Kalithea, Námestovo
Jazykové kurzy pre deti od 6 do 19 rokov, skupinové a individuálne kurzy pre dospelých, konverzácie, kurzy gramatiky, jazykové kurzy pre firmy
Katka, Bratislava
Výucba anglického jazyka metódou Helen Doron Early English. Výhody zábavnej výucby pre deti od 1-14 rokov, ucebné sety
Key-English, Banská Bystrica
Výucba anglického jazyka
Klub Vzdelávania Ekonóm, Prievidza
Ponuka kurzov a aktivít - príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy, jazykové kurzy, jednoduché a podvojné úctovníctvo, preklady a tlmocníctvo, informatika
KORZlingua
Jazykové kurzy - obchodná anglictina, špeciálne kurzy, konverzácia. Predaj kurzov na CD
Královstvo krála Artuša, Martin
Detský letný tábor anglického jazyka. Koncepcia táborov, informácie pre rodicov, prihlášky. Popis jednotlivých rocníkov, fotogaléria
Kurzy Anglictiny
Výucba anglictiny aj cez internet a internetové telefonovanie
Landi-life
Upratovacie služby, tepovanie, umývanie okien, interiérový design, kurzy anglictiny
Language academy, Londýn
Ponúkame štúdium, jazykovú školu, kurzy v Londýne, ubytovanie, doprava, tipy a rady pre pobyt v Londýne, informácie o oxfordskej komunikacnej metóde
Language Club, Trnava
Jazyková škola, kurzy anglictiny
Language Excellence, Bratislava
Ucitelka, prekladatelka, tlmocnícka. Výuka anglictiny, nemciny, individuálna a skupinová výucba: všeobecná nemcina, anglictina Legal, General a Business English. Preklady, tlmocenie, preklad titulkov
Language Leisure Centre s.r.o., Hronsek
Výucba a kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho a ruského jazyka
Language Sense, Bratislava
Jazyková škola, kurzy anglictiny
Language Service, Žilina
Preklady, tlmocenie, korektúry, grafické spracovanie dokumentov a výucba jazykov
Languagegate Slovakia
Preklady a tlmocenie, tlac a vydávanie jedno a viacjazycných dokumentov, jazyková výucba
Laremia, Prividza [ABC o firme]
Vzdelávacia spolocnost, vyucovanie cudzích jazykov-anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho a španielskeho
Lenka Kubusová, Košice
Detské jazykové kurzy
Lingos, Bratislava
Jazykové kurzy pre firmy, výroba a tlac publikácií - vysokoškolské ucebnice, ucebné texty, cítanky a skriptá, hrebenová, lištová a pevná väzba
Lingua klub, Bratislava
Jazyková škola
Lingua Porta, Prievidza
Jazyková agentúra, tlmocenie a preklady, doucovania a kurzy v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku, jazykové tábory pre deti, firmy
Lingua, Nitra
Anglická jazyková škola s možnostou volby štúdia: denného, dialkového, individuálneho a popri zamestnaní
Linguaviva, Bratislava
Jazyková agentúra, kurzy anglického, nemeckého, talianskeho a slovenského jazyka, prekladatelské služby
Lingva, Holíc [ABC o firme]
Jazykové centrum, anglický, nemecký, francúzsky jazyk, výucba, preklad, tlmocenie
Linqua, Kysucké Nové Mesto
Jazykové vzdelávanie v Žiline a v Kysuckom Novom Meste, kurzy sú individuálne, verejné a firemné. Preklady a tlmocenie
Lite Anglická škola, Bratislava
Štandardné, firemné, individuálne kurzy anglictiny a kurzy anglictiny pre školákov
Logic Display s.r.o., Košice
Výucba anglického jazyka cez výklad logiky myslenia v cudzom jazyku. Know-how, metodika, firemné riešenia, prezentácia
LS-Lingua, Detva
Jazyková škola, preklady, detské tábory
Lýceum, Nitra [ABC o firme]
Súkromná jazyková škola-jazykové kurzy anglického a španielskeho jazyka
Lykeon s.r.o., Nové Zámky
Jazykové kurzy anglictiny, jazykový tábor, štúdium v zahranicí
Magellan s.r.o., Dubnica nad Váhom [ABC o firme]
Jazyková škola, tlmocnícke a prekladatelské služby
MagicKey s.r.o.
Intenzívne kurzy anglického jazyka usporadúvané v horskom prostredí Slovenského Raja
Marek Fúska, Nitra
Organizovanie a lektorovanie pocítacových, jazykových kurzov
Mária Vrábelová, Bratislava
Kurzy obchodnej anglictiny, preklady z a do anglického, ruského a slovenského jazyka
Maxima s.r.o., Nitra
Privátna jazyková škola, kurzy anglického jazyka, študijné a pracovné pobyty v zahranicí
MB Lingua, Bratislava
Výuka anglického jazyka, prekladatelské služby, tlmocenie
Mediterian, Bratislava
Jazyková škola - výucba anglického jazyka
Medzinárodná anglictina, Bratislava
Výucba anglictiny Callanovou metódou, obchodná anglictina, konverzacná anglictina, ale aj tradicná výucba
Medzinárodná Jazyková Agentúra, Žilina
Študijné programy v zahranicí, individuálne a skupinové kurzy, jazykové programy pre deti, prekladatelský servis, vyhotovovanie viacjazycnej internetovej prezentácie, príprava na maturitu
Menton a.s., Hrinová
Jazyková škola, preklady a tlmocenie, cestovná agentúra
Meridian, Bratislava
Výucba anglického a nemeckého jazyka skúsenými lektormi
Metis language school, Rimavská Sobota
Internetová jazyková škola. Všeobecná anglictina, konverzácia, príprava na maturitu, odborná anglictina
Mgr. Andrea Vadasová, Bratislava
Firemné kurzy anglického a nemeckého jazyka na zákazku. Preklady obchodných dokumentov, právnických zmlúv. Doucovanie slovenského jazyka pre zahranicných manažérov
Mgr. Anna Boturová, Bratislava
Výucba slovenského jazyka pre cudzincov
Mgr. Elena Turceková, Žilina
Preklady a tlmocenie z nemciny do slovenciny a naopak. Výuka nemciny pre študentov a slovenciny pre nemecky hovoriacich obcanov
Mgr. Jana Ondrejáková
Vyucovanie anglického jazyka, prekladatelské a tlmocnícke služby
Mgr. Marcela Miškovicová, Bratislava
Firemné jazykové kurzy, preklady a tlmocenie z/do nemeckého a anglického jazyka, korektúry a prepisy textov, organizovanie firemných eventov
Mgr. Marcek Juraj, Bratislava
Anglický jazyk. Informácie pre ucitelov, maturitné zadania, casovo-tématické plány, predaj ucebníc, kníh, slovníkov
Mgr. Mária Korytárová, Zvolen
Profesionálne preklady a tlmocenie z/do nemeckého jazyka. Výuka nemeckého jazyka
Mgr. Roman Majoroš - TRANSLANG
Preklady a tlmocenie z a do anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka, výucba anglického a talianskeho jazyka
Mgr. Sona Valachovicová, Trnava
Preklady a tlmocenie z a do anglického jazyka. Vyucovanie anglického jazyka
Mgr.Viera Lehotská, Nitra
Jazykové kurzy slovenciny a korektúry textov - korešpondencné kurzy slovenského jazyka, korektúry textov, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, literatúry a slohu, preklad z ceštiny do slovenciny
Minea s.r.o., Nové Zámky
Jazyková škola s výucbou anglictiny Callanovou metódou. On-line registrácia. Jazykové pobyty a štúdium v zahranicí, au-pair pobyty
MK jazykové centrum Slovakia, Skalica
Jazyková škola, prekladatelská a tlmocnícka agentúra
Mobile College Multilingua, Martin [ABC o firme]
Vzdelávanie v cudzích jazykoch, au-pair programy, študentské pobyty a brigády, cestovná kancelária
Monika Verebová, Košice
Výuka anglického jazyka, prekladatelské služby z a do anglického jazyka
MTD-Jazyková škola, Bratislava
Anglictina pre dospelých, anglictina pre žiakov ZŠ, prípravný kurz ku skúške First Certificate In English, konverzácia v AJ, nemcina, francúzština, španielcina, japoncina, kurzy pre firmy, slovencina pre cudzincov
Nemecká akadémia, Vieden
Kurzy nemeckého jazyka v centre Viedne. Cenník, ubytovanie, termíny, prihlášky
New Globetrotters, Bratislava
Dovolenka v Chorvátsku spojená s výucbou Anglictiny. Jazykové kurzy v Bratislave
Non Plus Ultra
Preklady, tlmocenie, korektúry, výucba a doucovanie v svetových jazykoch
Obchodná anglictina, Spišská Nová Ves
Kurzy obchodnej anglictiny pre firmy i jednotlivcov a ponuka dalších kurzov anglictiny
OK Trust s.r.o., Bratislava
Štúdium anglického jazyka, španielciny a francúzštiny. Ponúkame: intenzívne kurzy, štúdium v zahranicí
Optima, Brezno
Súkromná jazyková škola vyucuje anglický, francúzsky a taliansky jazyk
Orbis Pictus s.r.o., Bratislava
Jazykové vzdelávanie a pobyty v zahranicí
Österreich Institut Bratislava s.r.o.
Kurzy nemciny pre deti, mládež a dospelých. Kurzy skupinové, individuálne a firemné
Oxford University Press Slovakia, Bratislava
Materiály na ucenie a vyucovanie anglického jazyka: ucebnice, slovníky, gramatiky. Mesacné organizovanie seminárov pre ucitelov anglického jazyka
Parnas, Žilina
Výucba: anglictina, nemcina a francúzština. Expresné preklady v rôznych oblastiach
Porter Institute, Bratislava
Prekladatelské služby, jazykové kurzy
Pragma s.r.o., Žilina [ABC o firme]
Intenzívne jazykové kurzy - anglictina, taliancina, francúzština, nemcina
Praxis-slovakia s.r.o., Zelená Voda
Usporadúvanie anglických jazykových kurzov spojených s outdoorovými aktivitami
Pro Sympatia s.r.o., Bratislava [ABC o firme]
Jazykové kurzy a pobyty v zahranicí, prípravné kurzy na medzinárodné certifikáty, odborné jazykové kurzy
Progreska, Bratislava
Vzdelávacia agentúra ponúka kurzy pre deti, dospelých, firmy - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk. Ponuka doucovania
Progress, Prešov
Jazykové kurzy anglictiny, nemciny, španielciny a iných svetových jazykov - skupinovo pre verejnost, individuálne a firemné kurzy na objednávku
Prolingua, Bratislava
Kurzy anglického jazyka. Tlmocenie a preklad z/do anglictiny. Jazykové korektúry
Prolingua, Velký Krtíš
Poskytujeme: prekladatelské a tlmocnícke služby, kurzy cudzích jazykov
Rain School, Šala
Súkromná jazyková škola - informácie o škole, triedy, zoznam ucitelov, rozvrh, kurzy, testy
Regent, Košice
Jazyková škola: anglictina, nemcina, taliancina
ReVa & Akademos, Bratislava
Jazykové a rekvalifikacné kurzy
Royalschool, Bratislava
Kurzy anglického jazyka vyucované Callanovou metódou
Rozprávkovo, Bratislava
Súkromné detské jazykové centrum
Ruský jazyk, Bratislava
Ruská lektorka, profesionálny prístup, výucba možná aj na živnost
S-Club, Levice [ABC o firme]
Jazykové kurzy, tlmocenie, preklady, doucovanie, príprava na maturity z cudzieho jazyka
School Tour Sk v.o.s., Nitra
Výuka cudzích jazykov a doucovanie rôznych predmetov
Solertia Education, Training & Travel s.r.o. , Košice
Kurzy anglictiny, preklady - z a do anglického a slovenského jazyka, študijné programy v zahranicí, au-pair programy, stáže a pracovné programy v zahranicí, sprostredkovanie práce
Sophia, Nitra [ABC o firme]
Jazyková škola
Speak Up, Poprad
Kurzy anglictiny, predaj cudzojazycnej literatúry, jazykové pobyty, tábory, semináre, detská jazyková škola
St. George's Clubclass
Škola anglického jazyka ponúka anglické kurzy, certifikát z biznis anglictiny
Staka, Nitra [ABC o firme]
Jazyková škola - letné intenzívne kurzy, základná výucba, špeciálne kurzy
Start Language School, Košice
Jazyková škola. Zahranicní lektori
Súkromná jazyková škola College, Nitra [ABC o firme]
Detská jazyková škola, popoludnajšie štúdium pre študentov a dospelých, denné pomaturitné štúdium, dialkové pomaturitné štúdium
Svet na dlani.sk
Ponuka leteniek, ubytovania, jazykových kurzov, poistenie. Online rezervácia
Školy.sk
Školy, študijné odbory a špecializácie. Databáza škôl a prípravných kurzov na Slovensku aj v zahranicí
Štátna jazyková škola, Bratislava [ABC o firme]
Vyucovanie cudzích jazykov, slovenské a medzinárodné jazykové skúšky
Štátna jazyková škola, Považská Bystrica
Informácie o škole, jazykové kurzy, štátne skúšky, rozvrh hodín
Štátna jazyková škola, Prešov
Záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka jazykové kurzy anglictiny, nemciny, francúzštiny, španielciny a talianciny
Štátna jazyková škola, Žilina
Informácie o škole a štúdiu, prijímacky, štátna skúška, ponuka kurzov, ucebnice
Štúdio A-Z, Nitra [ABC o firme]
Jazykové kurzy, preklady a tlmocenie
Team Bridge, Štúrovo
Výucba anglického jazyka
The English Club, Bratislava
Jazykové kurzy anglictiny pre deti, mládež a dospelých
The People Council, Bratislava
Kurzy - Cambridge english, Business english, anglictina, Verejné vystupovanie, Cambridge Certificate. Pobyty a pracovné stáže pre managerov
Tom Job s.r.o., Partizánske
Práca a štúdium v zahranicí - Anglicko, Írsko, Francúzsko, Ceská republika, Cyprus a Grécko, jazykové kurzy
uCan, Bratislava
Jazyková škola anglického jazyka pre mládež a dospelých
Unit1
Kurzy anglického jazyka - firemné, individuálne, skupinové kurzy
Universa, jazyková škola
Denné jednorocné pomaturitné štúdium, vecerné štúdium, kurzy, prázdninové štúdium, Cambridge, Goethe certifikát
Vista, Košice

Kurzy anglictiny v Bratislave, ROYALSCHOOL
Naucte sa anglictinu 4-krát rýchlejšie. Ucíme Callanovou metódou pod taktovkou skúsených lektorov. Ukážková hodina zdarma.
Jazykové kurzy, školy a študijné pobyty
Ponúkame výhradne akreditované školy, ktoré garantujú vysokú kvalitu vyucovania. Zabezpecíme jazykový kurz "ušitý na mieru" podla Vašej predstavy.
svetnadlani.sk -online databáza jazykových pobytov
Potrebujete zvládnut jazyk velmi rýchlo a intenzívne, aby ste cím skôr dokázali komunikovat? Jazykové pobyty a kurzy v atraktívnych lokalitách vo svete. Vyhladajte si kurz online.
FREEDU - vzdelávacie centrum v Bratislave
Vo Freedu doucujeme z rôznych predmetov, pripravujeme na prijímacie pohovory aj maturity. Vyucujeme cudzie jazyky: AJ, NJ a SJ pre cudz.! Individuálny prístup za výhodné ceny!
CLASS - jazyková škola, anglictina v Bratislave
Kurzy anglictiny s kvalifikovanými slovenskými a zahranicnými lektormi priamo vo Vašej firme. Vyskúšajte našu kvalitu predtým, ako sa pre nás rozhodnete

Jazyková škola - skupinové aj individuálne kurzy anglictiny, firemné kurzy anglictiny, detské kurzy anglictiny
VN Jazykové kurzy, Pezinok
Jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka pre deti, dospelých, firemné kurzy, individuálna výucba, celorocné kurzy
Vyucovanie anglického jazyka, Bratislava
Anglický jazykový kurz u vás doma
WordArt s.r.o., Košice
Ponuka jazykových kurzov Anglického, Nemeckého, Francúzskeho a Španielskeho jazyka. Preklady, tlmocenie, jazykové kurzy, doucovanie všeobecných predmetov, kurzy pre deti

 

Dalsie temy:
Štúdium, anglicky, anglictiny, jazyky, zahranicie, globalizácia, plynule, Austrália, USA, Velká Británia, english, London, Great Britain, prírucka, ucebnica, efektívne, rýchlo, expanzia, jazykový, jazykov, školy, škola,
Ak máte záujem o naše kurzy, neváhajte a prídte sa pozriet na bezplatny kurz a na bezplatnú ukážkovú hodinu, aby ste zistili, že výucba anglictiny môže byt zábavná, rýchla...
základné kurzy, Anglictina pre deti a dospelých, obchodná anglictina, kurzy pre pokrocilych, Jazyková škola Blitz-English ponúka kurzy anglictiny
Co je Callanova metóda?
ŠTÚDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA, ŠTÚDIUM   CUDZÍCH  JAZYKOV, MBA  PROGRAMY, ŠTÚDIUM   MBA  PROGRAMOV, MBA  KURZY, ANGLIČTINA   RÝCHLO, ŠTÚDIUM  ANGLIČTINI RÝCHLO  A EFEKTÍVNE, ŠTÚDIUM  JAZYKOV, ANGLICKÉ   JAZYKOVÉ KURZY, MBA  ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY, MBA   ŠTUDIJNÝ  PROGRAM  NAŠTARTUJE  TVOJU  KARIÉRU,

English courses (or other languages);
Promoting other destinations for study and  (France, Spain, Italy); - studying fashion design in Paris, etc.
Cross - Australia tours (Cairns, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaine, eventually New Zealand);
Cross - Asia tours (China, Thaiwan, Thailand, Malaysia, týždňové
Ezoterické zájazdy do ázijských krajín;
Cooperation with high schools, organizing competitions f.e. english essay, free ticket air - ticket;
Australian souvenir shop - here in the office -  australian merchandise, australian trade marks, small koalas, pandas etc...- australia atmosphere, maps, etc...